top of page

Jaarverslag 2021

 

Helaas bleef de lock down ook in 2021 voort bestaan. Dit had tot gevolg dat de sportactiviteiten voor de verstandelijk gehandicapten helaas ook stil vielen.

Daaruit volgde weer dat onze stichting in 2021 geen aanvragen voor een financiële bijdrage ontving.  Dit blijkt ook uit het financiële overzicht 2021 van de stichting.


Financieel jaarverslag 2021

Inkomsten

Ontvangen donaties :            0,00
Ontvangen rente                    0,22
Totaal                                     0,22

 


Uitgaven:


Subsidies aan Samen Verders:          0,00
Kosten banken                                 96,13
Vergaderkosten regio overleg            0,00

Balans:

                                                    2021                            2020

saldo ING Betaalrekening:       3.604,59                       3.700,72

Saldo ING Spaarrekening        2.043,85                       2.043,85


ASN                                        36.006,22                     36.006,00
                                           ____________________________

 

Totaal                                      41.654,66                     41.750,57

 

Eigen vermoge                        41.654,66


 

NB: de Bank heeft ingegrepen omdat er meer dan een jaar geen transactie was gepleegd.
Op 30-11-2021 is het saldo van de spaarrekening overgemaakt naar de betaalrekening.
Op 3-12-2021 is de betaalrekening opgeheven en het saldo ( € 5.648,44) overgemaakt naar een speciale rekening van de bank.
In februari 2022 heeft het bestuur een nieuwe betaalrekening geopend bij ING
(NL37INGB0675426359) en in maart hebben we het saldo van de opgeheven rekeningen overgemaakt naar de nieuwe betaalrekening.
Formeel stond er dus op 31-12-2021 geen geld op onze rekeningen van ING, maar voor de overzichtelijkheid zijn toch de bedragen opgenomen zoals die

waren op het moment dat ING ingreep.

bottom of page